Алгоритм роботи командира взводу щодо забезпечення статутного порядку та військової дисципліни у підрозділі

Стиль роботи, який необхідний кожному командирові, це конкретність, діловитість, послідовність, єдність слів і діла, вибір найбільш ефективних методів і засобів, врахування думки підлеглих, уміле координування дій всіх громадських сил. Для набуття свого стилю необхідно систематизувати діяльність командира щодо забезпечення статутного порядку та військової дисципліни в підрозділі, що являється одним із головних суб’єктивних факторів підтримання високої бойової готовності підрозділу.

Варіант:

Щоденно :

1. Постановка завдань сержантському складу щодо організації бойової підготовки та індивідуальної роботи з підлеглими.

2. Індивідуальні бесіди з 1-2 військовослужбовцями, схильними до порушень військової дисципліни.

3. Перевірка доведення до підлеглих норм постачання.

4. Інструктаж особового складу з питань дотримання заходів безпеки, контроль за їх виконанням.

5. Підбір особового складу для виконання завдань з урахування їх психологічних особливостей.

6.Підведення підсумків бойової підготовки, стану військової дисципліни.

7.Доповідь командирові роти про потреби та запити особового складу, морально-психологічний стан у взводі та стан дисциплінарної практики.

8. Привітання особового складу з днем народження.

Щотижня :

1. Контроль за виконанням розпорядку дня, несення особовим складом служби у добовому наряді.

2. Проведення інформування та заходів виховної роботи у вечірній час.

3. Інструктаж звільняємих з питань поведінки в громадських місцях.

4. Зустріч з батьками в/службовців.

5. Проведення нарад сержантів з питань обміну досвідом.

Щомісяця:

1. Проведення загальних зборів з особовим складом взводу.

2. Проведення інструктажів з сержантами з питань організації занять з бойової підготовки.

3. Стежити за наявністю і правильною експлуатацією, обслуговуванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження, речового та іншого майна і не менше ніж раз на 2 тижні особисто проводити їх огляд і перевірку наявності;

3. Права командира взводу застосовувати заохочення та накладатидисциплінарні стягнення на підлеглих.

Кожний командир у межах прав, наданих йому Статутом, зобов’язаний заохочувати підлеглих за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання військових обов’язків.

Командир взводу(відділення) має право застосовувати наступні заохочення:

Перелік заохочень Командир взводу Командир відділення
оголошувати подяку + +
знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше + +
надавати одне додаткове звільнення поза чергою +v Заохочення оголошуються на зборах, перед строєм або військовослужбовцю особисто.

v Командири можуть застосовувати заохочення такі як: оголошення подяки, нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією, як до окремого військовослужбовця так і до всього особового складу підрозділу.

v Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Командир має право зняти дисциплінарне стягнення тільки після того, як воно відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов’язку.

Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одночасно військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарні стягнення – позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді) – можуть бути зняти зі старших солдатів, сержантів, старшин не раніше ніж через 6 місяців, а з прапорщиків та офіцерів – через рік з дня накладення стягнення. Дисциплінарне стягнення - посадове пониження – може бути знято без поновлення на попередній посаді.

Вважається, що військовослужбовець не має дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром

v Надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою застосовується до військовослужбовців строкової служби та курсантів військово-навчальних закладів у дні та години, встановлені для цього командиром військової частини.v У разі коли командир вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які відзначились, він може клопотати про заохочення перед старшим командиром.

v Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової служби надається, як правило, разом з основною відпусткою за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки й оголошується наказом по військовій частині. Надається відпустка протягом місяця з дня оголошення заохочення.

v Військове звання старший солдат, чергове військове звання достроково присвоюють військовослужбовцям, які виявили високі бойові та моральні якості під час захисту Вітчизни, бойового чергування, досягли високих показників у бойовій підготовці, зміцненні військової дисципліни, оволодінні бойовою технікою та зразково виконують свої обов’язки.

У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов’язки служби, а за необхідності – накласти дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарні стягнення, які має право накладати командир взводу:

Перелік стягнень Командир взводу Командир відділення
робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану + +
позбавляти рядових, сержантів строкової служби чергового звільнення + +
призначати рядових поза чергою в наряд на роботу до 4-х нарядів на 1 наряд

Порядок накладення стягнень

v На військовослужбовця, який порушує військову дисципліну або громадський порядок, можуть бути накладені лише ті дисциплінарні стягнення, які визначені Дисциплінарним Статутом і відповідають військовому званню військовослужбовця та дисциплінарній владі командира, що вирішив накласти на винну особу дисциплінарне стягнення.

Заборонено за одне правопорушення накладати кілька дисциплінарних стягнень, або поєднувати одне стягнення з іншим, накладати стягнення на весь особовий склад підрозділу замість покарання безпосередньо винних осіб.

v Прийняттю рішення командиром про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування. Воно проводиться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступеня вини.

Службове розслідування призначається письмовим наказом командира, який вирішив притягти військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. Воно може бути проведене особисто командиром, доручено офіцерові чи прапорщикові, а у разі вчинення правопорушення рядовим чи сержантом (старшиною) – також сержантової (старшині).

Заборонено проводити розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, чиє правопорушення підлягає розслідуванню,а також особам – співучасникам правопорушення та зацікавленим особам Розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.

Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення командиром. У необхідних випадках цей термін може бути продовжено командиром, який призначив службове розслідування, або старшим командиром (начальником), але не більш як на один місяць

Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки злочину, командир військової частини вживає заходів у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України порядку.

Після розгляду письмової доповіді про проведення службового розслідування командир проводить бесіду з військовослужбовцем, який вчинив правопорушення. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення.

v Якщо командир за тяжкістю вчиненого підлеглим правопорушення визнає надану йому дисциплінарну владу недостатньою для покарання військовослужбовця, він порушує клопотання про накладення стягнення на винну особу владою старшого командира.

v За перевищення наданої влади командир несе відповідальність відповідно до законів України.

v Дисциплінарне стягнення повинно бути накладене не пізніше, ніж за 10 днів від дня, коли командирові (начальникові) стало відомо про правопорушення, а у разі провадження службового розслідування – протягом місяця від дня його закінчення. Під час накладення дисциплінарного стягнення командир не має права принижувати гідність підлеглого.

v Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який входить до складу добового наряду (виконує бойове чергування), за правопорушення, вчинені ним під час несення служби, здійснюється після зміни наряду ( бойового чергування ) чи після заміни його іншим військовослужбовцем.

v Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, який перебуває у стані сп’яніння, та отримання від нього пояснень проводиться після його протвереження.

v Військовослужбовець, який вважає, що не вчинив правопорушення, має право протягом місяця з часу накладення дисциплінарного стягнення подати скаргу старшому командирові або звернутись до суду.

v Старший командир не має права скасовувати або пом’якшувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром, з причин суворості стягнення, якщо останній не перевищив наданої йому влади, але, якщо він вважає, що стягнення не відповідає тяжкості вчиненого порушення, то має право скасувати накладене молодшим командиром стягнення та накласти своєю владою більш суворіше.


3774698746342350.html
3774720002502909.html
    PR.RU™